Informatieavond goed bezocht

Op woensdagavond 14 september organiseerde Stichting Heidehof een informatieavond over de natuurbegraafplaats in De Bootsman te Stegeren. De avond werd door ongeveer 40 mensen bezocht. 

Op de avond kwamen omwonenden van het terrein langs, maar ook uitvaartverzorgers en belangstellenden uit Ommen. Medewerkers van de stichting vertelden over natuurbegraven en de plannen met het beheer van het gebied.

Een veelgestelde vraag was: ‘Wanneer begint de natuurbegraafplaats?’ Hiervoor is Heidehof afhankelijk van de voortgang bij de gemeente. In de raadscommissie is een aantal vragen gesteld door de raadsleden. Deze worden binnenkort door het college beantwoord.

Tijdens de informatieavond werd gepeild of bezoekers interesse hebben in een excursie naar een natuurbegraafplaats. Daar werd positief op gereageerd. Indien u ook belangstelling heeft in deze excursie, dan kunt u een e-mail sturen naar info@heidehof.org.