Natuurwerkdag 3 november

Afgelopen voorjaar hebben we gewerkt aan het herstel van de beukenrij langs de Hessenweg Oost. Deze monumentale rij beuken markeert een eeuwenoude handelsroute.

Jammer genoeg waren de beuken langs het terrein voor de beoogde natuurbegraafplaats niet meer aanwezig.

De lange hete zomer, die in het vroege voorjaar al begon en nog altijd lijkt voort te duren heeft echter een desastreuze invloed gehad op de jonge bomen. Vrijwel alle aangeplante beuken zijn dood.

Op zaterdag 3 november gaan we met de hulp van vrijwilligers werken aan het herstel van deze beukenrij. Daarnaast willen we -voor zover de tijd het toelaat- werken aan het terugdringen van de Amerikaanse vogelkers.

Meedoen?

U bent van harte welkom om mee te doen aan deze gezellige activiteit. We beginnen op zaterdag 3 november om 9:30 uur op de kruising van de Middenweg en de Hessenweg Oost. Uiterlijk 13:00 uur ronden we af. Voor koffie en thee wordt gezorgd.