Geslaagde wandeling met WijZ welzijn Ommen

Op 25 januari, een week na de zware storm, organiseerde Wijz welzijn Ommen een wandeling in het gebied, onder aanvoering van een gids van Heidehof. Op de parkeerplaats van de naburige golfclub verzamelden zich zo’n 50 deelnemers die over de Hessenweg naar het gebied wandelden. Daar werd verteld over natuurbegraven en hoe het met de uitvoering van het plan gaat.

Zoals bekend is er veel openheid in het dichtgegroeide gebied gebracht, waardoor de oorspronkelijke vegetatie van mossen en heide meer ruimte heeft gekregen. Na afloop van de wandeling werd er een kopje koffie gedronken bij de golfclub.

Storm

Op 18 januari trok er een zware storm over de provincie. Ook Arriën werd niet gespaard. Op het terrein zijn meerdere bomen ontworteld en grote takken afgebroken. Bij de ontwortelde bomen is goed te zien hoe dun de humuslaag, waar de boom in wortelt, hier eigenlijk is.

De grote takken die over de paden liggen worden opgeruimd, maar op de meeste plekken laten we de takken liggen en de boomstronken staan. Dood hout is een bron van leven in een bos. Het biedt voedsel aan zwammen, torren en kevertjes. Maar dood hout biedt ook een schuil- en nestplaats voor vele insecten en vogels.

Voor de biodiversiteit is een storm als dit erg nuttig. Het zorgt voor dood hout in het bos en open plekken waar boskruiden kunnen groeien. Ontwortelde bomen laten vaak een ontwortelingsreliëf achter waar allerlei soorten een plek kunnen vinden.

Verslag rondleiding 2 september

Op zaterdag 2 september j.l. organiseerde Heidehof de eerste rondleiding over het gebied waar Natuurbegraafplaats Ommen wordt gerealiseerd. Toen zich ruim negentig mensen verzamelden op de kruising van de Hessenweg Oost en de Middenweg waren we blij verrast. Wat een grote opkomst. Uit gesprekken met uitvaartverzorgers was ons al gebleken dat er veel belangstelling is, maar dat er zoveel mensen zouden komen, was boven verwachting.

Read moreVerslag rondleiding 2 september

Rondleiding

Inmiddels is er zoveel gebeurd op het terrein dat we u graag eens willen laten zien hoe de natuurbegraafplaats vorm krijgt. Daarom organiseren we op zaterdag 2 september een rondleiding over het gebied.

De rondleiding begint om 14:00 uur vanaf de kruising Middenweg – Hessenweg-Oost en zal ongeveer anderhalf uur duren. Denkt u aan goed schoeisel? De paden zijn niet verhard.

Goed om te weten: er is nog geen toilet aanwezig op het terrein. U kunt zich aanmelden voor deze rondleiding via natuurbegraafplaatsommen.nl/rondleiding

Vrijwilligers gezocht

Zoals u wellicht weet, ligt op Landgoed Heidehof de natuurbegraafplaats Hillig Meer. Daar hebben we veel ervaring opgedaan met natuurbegraven. Dat heeft ons geleerd dat mensen het vaak fijn vinden om de verbinding te houden met de begraafplaats als vrijwilliger. Soms door mee te helpen met natuurbeheer, of juist door bij te springen bij een uitvaart.

Ook in Ommen willen we graag werken met vrijwilligers. Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen met Marc Hesp via marc@heidehof.org

Werkzaamheden

Toen we vorig jaar begonnen met werkzaamheden aan het gebied, waren grote delen van het bos dichtgegroeid. De Amerikaanse vogelkers tierde welig en verdrong de inheemse struiken. Er is veel vogelkers weggehaald en een stuk meer openheid in het gebied gebracht.
Foto boven: Amerikaanse vogelkers verdringt inheemse begroeiing (september 2016).
Foto onder: Werkzaamheden in het bos (juni 2017).

Op sommige plekken is jeneverbes aangetroffen. Hoewel deze officieel niet meer beschermd is, vinden we het belangrijk deze te beschermen. De jeneverbes hoort in arme zandverstuivings- en heidelandschappen. We hebben de gevonden struiken vrijgezet, in de hoop dat deze ruimte krijgen om te kiemen. Die kans bestaat omdat deze pionierssoort gebaat is bij verstoring van de bodem.

Herstel poelen

Poelen zijn voor kikkers, padden en salamanders van levensbelang. Op Hoogengraven is voldoende ruimte voor deze dieren om te leven, maar geschikt voortplantingswater is ook van belang. Door het verbeteren van de kleine poelen helpen we deze soorten.Poelen brengen variatie in een terrein, fungeren als leefgebied voor insecten en andere ongewervelden, en als drinkplaats voor dieren. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Sommige poelen op Hoogengraven waren dichtgegroeid. Daarom hebben we deze bij de werkzaamheden aangepakt. We hebben eromheen begroeiing weggehaald en de poelen wat breder gemaakt. Nu is er meer ruimte voor zonlicht en kan het water beter opwarmen.

Stand van zaken

We krijgen regelmatig de vraag wanneer de natuurbegraafplaats in Ommen zal openen. Op dit moment is de aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging in behandeling. Dit soort procedures duurt in Nederland meestal vrij lang. We hebben goede hoop dat het traject komend voorjaar is afgerond.

Daarnaast hebben we inmiddels de openstelling in het kader van de wet Natuurschoon aangevraagd, zodat het straks officieel een opengesteld natuurgebied is, waar bezoekers van zonsopkomst tot zonsondergang mogen wandelen.

Uitnodiging: Excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Op zaterdag 8 april a.s. organiseert Stichting Heidehof een excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext voor geïnteresseerden en omwonenden van de toekomstige natuurbegraafplaats in Ommen. Onder andere tijdens de informatieavonden in De Bootsman te Stegeren hebben we de animo gepeild voor deze excursie. Daaruit bleek dat er voldoende belangstelling is om een kijkje te nemen in Drenthe.

Read moreUitnodiging: Excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Start werkzaamheden natuur

Vandaag is een start gemaakt met werkzaamheden aan de natuur in het gebied. De doelstelling is om de kwaliteit van de natuur te verhogen in het gebied. In de afgelopen jaren is het bos dichtgegroeid. Het bosbeheerplan is erop gericht om delen van het bos open te maken en de situatie van 1990 te benaderen, toen er een half open bos was. Bovendien zal de status van het bos veranderen. Tot nog toe was het gebied niet opengesteld voor bezoekers. In de nabije toekomst zal het wel opengesteld zijn.

Read moreStart werkzaamheden natuur