Gemeenteraad Ommen akkoord met plan natuurbegraafplaats

Gisteravond heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad Ommen ingestemd met het principeverzoek van Stichting Heidehof om een natuurbegraafplaats te beginnen nabij Arriën.
Het plan was eerder in twee commissievergaderingen besproken. De procedure voor aanpassing van het bestemmingsplan kan nu in gang worden gezet.

Read moreGemeenteraad Ommen akkoord met plan natuurbegraafplaats

14 september: Informatieavond Natuurbegraafplaats Ommen

Stichting Heidehof is voornemens een natuurbegraafplaats te beginnen in Ommen. Het gaat om het bosgebied naast de golfbaan gelegen tussen de Middenweg en de heide.

natuurgrafBij natuurbegraven wordt er begraven in harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats het milieu zo min mogelijk belast en past binnen duurzaam bosbeheer.
Kleding van overledenen, kist, urn en gedenktekens bestaan daarom uit vergankelijke materialen. De graven worden nooit geruimd en gaan weer op in de natuur.

In de laatste weken was er veel belangstelling vanuit de omgeving voor deze plannen. We willen omwonenden en andere geïnteresseerden graag informeren. Daarom organiseren we een informatieavond in De Bootsman, Coevorderweg 19 Stegeren (Ommen), op woensdag 14 september. U kunt op ieder gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen over natuurbegraven in het algemeen en de plannen in Ommen in het bijzonder.

Mocht u ons voor die tijd willen bereiken dan kan dat via ons e-mailadres info@heidehof.org.