Natuurwerkdag 8 juni 2019

Komt u meehelpen met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers?

40 jaar geleden werd dit gebied gedomineerd door zandduinen en heide. In de afgelopen decennia is het bos echter vrijwel volledig dichtgegroeid. Voor een belangrijk deel kwam dit door de Amerikaanse vogelkers.

Opslag van Amerikaanse vogelkers

Sinds een paar jaar zijn we bezig met de bestrijding van deze invasieve soort en daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Daarom organiseren we op 8 juni aanstaande opnieuw een natuurwerkdag.

Wat gaan we precies doen?

De laatste jaren hebben we heel veel Amerikaanse vogelkers verwijderd. Het is echter een hardnekkige plant waarvan elk jaar weer vele zaailingen de kop opsteken. Deze jonge zaailingen gaan we met de hand verwijderen. Dat is best een pittige klus, maar vele handen maken licht werk.

Aanmelden

Om ervoor te zorgen dat we voldoende handschoenen, koffie en thee bij ons hebben, vinden we het fijn als u zich hier vooraf voor aanmeldt. We beginnen op zaterdag 8 juni om 9:30 uur aan de Hessenweg Oost. Uiterlijk 13:00 uur ronden we af. Voor koffie en thee wordt gezorgd.  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar marc@heidehof.org

Geslaagde wandeling met WijZ welzijn Ommen

Op 25 januari, een week na de zware storm, organiseerde Wijz welzijn Ommen een wandeling in het gebied, onder aanvoering van een gids van Heidehof. Op de parkeerplaats van de naburige golfclub verzamelden zich zo’n 50 deelnemers die over de Hessenweg naar het gebied wandelden. Daar werd verteld over natuurbegraven en hoe het met de uitvoering van het plan gaat.

Zoals bekend is er veel openheid in het dichtgegroeide gebied gebracht, waardoor de oorspronkelijke vegetatie van mossen en heide meer ruimte heeft gekregen. Na afloop van de wandeling werd er een kopje koffie gedronken bij de golfclub.

Verslag rondleiding 2 september

Op zaterdag 2 september j.l. organiseerde Heidehof de eerste rondleiding over het gebied waar Natuurbegraafplaats Ommen wordt gerealiseerd. Toen zich ruim negentig mensen verzamelden op de kruising van de Hessenweg Oost en de Middenweg waren we blij verrast. Wat een grote opkomst. Uit gesprekken met uitvaartverzorgers was ons al gebleken dat er veel belangstelling is, maar dat er zoveel mensen zouden komen, was boven verwachting.

Read moreVerslag rondleiding 2 september

Vrijwilligers gezocht

Zoals u wellicht weet, ligt op Landgoed Heidehof de natuurbegraafplaats Hillig Meer. Daar hebben we veel ervaring opgedaan met natuurbegraven. Dat heeft ons geleerd dat mensen het vaak fijn vinden om de verbinding te houden met de begraafplaats als vrijwilliger. Soms door mee te helpen met natuurbeheer, of juist door bij te springen bij een uitvaart.

Ook in Ommen willen we graag werken met vrijwilligers. Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen met Marc Hesp via marc@heidehof.org

Uitnodiging: Excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Op zaterdag 8 april a.s. organiseert Stichting Heidehof een excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext voor geïnteresseerden en omwonenden van de toekomstige natuurbegraafplaats in Ommen. Onder andere tijdens de informatieavonden in De Bootsman te Stegeren hebben we de animo gepeild voor deze excursie. Daaruit bleek dat er voldoende belangstelling is om een kijkje te nemen in Drenthe.

Read moreUitnodiging: Excursie naar Natuurbegraafplaats Hillig Meer

Start werkzaamheden natuur

Vandaag is een start gemaakt met werkzaamheden aan de natuur in het gebied. De doelstelling is om de kwaliteit van de natuur te verhogen in het gebied. In de afgelopen jaren is het bos dichtgegroeid. Het bosbeheerplan is erop gericht om delen van het bos open te maken en de situatie van 1990 te benaderen, toen er een half open bos was. Bovendien zal de status van het bos veranderen. Tot nog toe was het gebied niet opengesteld voor bezoekers. In de nabije toekomst zal het wel opengesteld zijn.

Read moreStart werkzaamheden natuur

14 september: Informatieavond Natuurbegraafplaats Ommen

Stichting Heidehof is voornemens een natuurbegraafplaats te beginnen in Ommen. Het gaat om het bosgebied naast de golfbaan gelegen tussen de Middenweg en de heide.

natuurgrafBij natuurbegraven wordt er begraven in harmonie met de natuur. Dat betekent dat de begraafplaats het milieu zo min mogelijk belast en past binnen duurzaam bosbeheer.
Kleding van overledenen, kist, urn en gedenktekens bestaan daarom uit vergankelijke materialen. De graven worden nooit geruimd en gaan weer op in de natuur.

In de laatste weken was er veel belangstelling vanuit de omgeving voor deze plannen. We willen omwonenden en andere geïnteresseerden graag informeren. Daarom organiseren we een informatieavond in De Bootsman, Coevorderweg 19 Stegeren (Ommen), op woensdag 14 september. U kunt op ieder gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur langskomen. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen over natuurbegraven in het algemeen en de plannen in Ommen in het bijzonder.

Mocht u ons voor die tijd willen bereiken dan kan dat via ons e-mailadres info@heidehof.org.