Plan natuurbegraafplaats Ommen

Op deze pagina proberen we meer duidelijkheid te geven over de geplande natuurbegraafplaats bij Ommen.

Wat is natuurbegraven?

Bij natuurbegraven kunt u zelf een laatste rustplaats in de natuur kiezen voor u of uw naaste. Er wordt alleen gebruik gemaakt van natuurlijk vergankelijke materialen voor omhulsel, gedenkteken en kleding. Een natuurbegraafplaats kent eeuwigdurend grafrecht, er wordt niet geruimd. Er zijn alleen eenmalige kosten, waaruit het natuurbeheer bekostigd wordt. Zo zijn er dus geen zorgen voor nabestaanden over verlenging van grafrechten of onderhoud.

Wie zijn de initiatiefnemers?

Stichting Heidehof heeft het initiatief genomen voor dit plan. De doelstellingen van de stichting zijn onder andere om natuur duurzaam te verbeteren en de relatie tussen mens en natuur te verbeteren.

Waar is het precies gepland?

Het gaat om het gebied nabij Hoogengraven, naast de golfbaan aan de Middenweg. Zie onderstaand kaartje.

gebied

Wat is Heidehof van plan met het gebied?

Vroeger was dit gebied een open vlakte. Zoals u aan onderstaande kaartjes kunt zien, is het gebied in de loop der jaren bijna helemaal dichtgegroeid.

De doelstelling is om de kwaliteit van de natuur te verhogen in het gebied. Er staan vrij veel exoten in het bos, voornamelijk Amerikaanse Vogelkers, die vanwege het overwoekerende karakter ook wel Bospest wordt genoemd.

plattegrondDeze zal grotendeels verwijderd moeten worden om de oorspronkelijke bomen de ruimte te geven. Het bosbeheerplan is erop gericht om delen van het bos open te maken en de situatie van 1990 te benaderen.

We willen dus graag meer openheid in gebied. Dat bereiken we onder andere door het terugdringen van de wildgroei van exoten. Daarmee kunnen we het oorspronkelijke karakter terugbrengen met ruimte voor Eik, Linde en Grove Den

Het gehele gebied is ongeveer 25 hectare. Aangezien mensen vrij zijn in het kiezen van een plek kunnen we niet precies zeggen hoeveel graven er zullen komen. In elk geval wordt er enige meters afstand tussen elk graf gehouden. Het is overigens niet mogelijk om te dicht in de buurt van grote bomen te begraven, om te voorkomen dat de wortels worden beschadigd. Sowieso is de natuur leidend bij het natuurbegraven.

Van de opbrengsten van de natuurbegraafplaats wordt een deel gereserveerd in een toekomstfonds waarmee ook in de toekomst het beheer over het gebied bekostigd kan worden.

Hoe verloopt de rest van het proces?

Op dit moment is het College van B&W van de gemeente Ommen bezig met een voorstel richting de gemeenteraad. Deze had bij eerste bespreking nog een aantal vragen welke binnenkort beantwoord worden. Daarna zal de procedure starten om het bestemmingsplan te wijzigen. Een natuurbegraafplaats heeft een dubbele bestemming: zowel natuur als begraafplaats. Dit is een tijdrovende procedure. Het zal dus nog langer dan een jaar duren voordat de natuurbegraafplaats opent.

Kan ik op de hoogte gehouden worden?

Jazeker. We brengen 4 keer per jaar een nieuwsbrief uit over de voortgang. U kunt zich daarvoor aanmelden op de contactpagina. Bovendien zijn we van plan om een excursie te organiseren naar de natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. Als u daar interesse in heeft, kunt u dat melden via info@heidehof.org. Via dat e-mailadres kunt u ook andere vragen stellen.