Volgende week besluit de gemeenteraad!

Op woensdag 29 mei is het eindelijk zover. Dan valt het definitieve besluit over het doorgaan van de natuurbegraafplaats in Ommen. Een lang proces ging hieraan vooraf.

Ergens in 2015 kwam een dominee uit Dalfsen langs bij Hillig Meer, de Drentse natuurbegraafplaats op Landgoed Heidehof. Het leek hem mooi als er ook in de buurt van Dalfsen zo’n plek zou zijn waar je blijvende grafrust kunt vinden in de natuur. We zijn toen gaan onderzoeken of dat mogelijk was en kwamen terecht in het bos nabij Arriën.

Vervolgens zijn we gaan praten. Met de gemeente, met de buren en de buurtvereniging, met natuurorganisaties, uitvaartverzorgers en politieke partijen. Intussen kreeg het plan steeds vastere vormen en in september 2016 werd het plan voor de eerste keer besproken in de commissie van de gemeenteraad Ommen. Op 26 januari stemde de gemeenteraad in grote meerderheid voor het voorstel om medewerking te verlenen aan de realisatie.

Daarna begon een periode waarin we hebben overlegd over de invulling van het plan. Met de gemeente, de provincie, het waterschap, natuurorganisaties en vele, vele anderen. We hebben gepraat over natuurbeheer, over de randvoorwaarden, over de invulling van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en over het investeren in het project Ommermars.

Het bestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen en nu heeft het college van B&W het definitieve plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die vergadert aanstaande woensdag over het bestemmingsplan. Een aantal partijen heeft al aangegeven dat ze vierkant achter het plan staan, maar bij eerdere behandeling waren er ook nog wel een paar kritische vragen.

Woensdagavond weten we dus of de natuurbegraafplaats er mag komen. Als de gemeenteraad instemt, kunnen we aan de slag. We hopen dan komend najaar de deuren te kunnen openen!

Natuurlijk sturen we donderdagochtend een bericht over de uitkomst van de vergadering.